FEIING AV GANGVEIER OG PARKERINGSPLASSER

Gangveier og parkeringsplasser feies lørdag 23. april, og parkeringsplassene merkes umiddelbart etter feiingen.

DET BETYR AT INGEN BILER KAN STÅ PÅ PARKERINGSPLASSENE UTE HVERKEN PÅ ØVRE ELLER NEDRE FELT LØRDAG 23. APRIL.