TID FOR DUGNAD!

dUGNAD
DUGNAD NEDRE nr. 2-4-6-8-10-12-14:
Onsdag 27.april kl. 1800

DUGNAD ØVRE NR. 20-22-24-26-28
Torsdag 28.april kl. 1800

  • Oppgangskontaktene koordinerer arbeid og ansvar.
  • Det er viktig at arbeidet blir likelig fordelt på alle. Husk at når du er ferdig utenfor din oppgang, så er det flere fellesarealer som skal ryddes.  Nedgang til garasjer, parkeringsplass osv.
  • Den enkelte beboer har eget ansvar for å melde fra til Oppgangskontakt eller styrerepresentant slik at de blir registrert

VI SETTER UT CONTAINERE TIL HAGEAVFALL.
VI MINNER OM AT DISSE CONTAINERNE IKKE SKAL BENYTTES TIL PRIVAT AVFALL. EGNE RUSKEN CONTAINERE BLIR SATT OPP.

Vi håper på god oppslutning også denne gang.  Hvis du ikke kan delta den dagen som er angitt for din oppgang, kan du bytte dag.