Vil du være med og påvirke?

Styret trenger etter hvert rekruttering!  Har du lyst til å sitte i styret, og være med å påvirke ditt nærmiljø? Kanskje du er nyinflyttet og  har ideer til nye prosjekter??
Ta gjerne kontakt med en i styret dersom du vil vite litt mer om hvordan vi jobber.  Vi trenger noen som ønsker å stille til valg til styret/vara til styret og valgkomité.

Send en epost til sleiverud@styrerommet.net, så videreformidler vi beskjed til valgkomiteen.