Kategoriarkiv: Uncategorized

Vil du være med og påvirke?

Styret trenger etter hvert rekruttering!  Har du lyst til å sitte i styret, og være med å påvirke ditt nærmiljø? Kanskje du er nyinflyttet og  har ideer til nye prosjekter??
Ta gjerne kontakt med en i styret dersom du vil vite litt mer om hvordan vi jobber.  Vi trenger noen som ønsker å stille til valg til styret/vara til styret og valgkomité.

Send en epost til sleiverud@styrerommet.net, så videreformidler vi beskjed til valgkomiteen.

Nye lysarmaturer i garasjene

Fra tirsdag 17. oktober kl 08.00 vil firmaet Guriby starte utskifting  av alle eksisterende lysarmaturer i garasjene og sette inn nye armaturer i mørke garasjeplasser slik at alle får eget lyspunkt!

NB! Vi ber alle beboere sørger for at parkeringsplassene i garasjene er tomme og tilgjengelige for innstallatørene på dagtid slik at monteringen kan skje uten hindringer og risiko for skader på biler.

Arbeidet starter i nedre garasje og er ventet å vare 1-2 uker. Plassene kan benyttes om natten og tas i bruk igjen når ny armatur er montert over din parkeringsplass. Håper alle utviser størst mulig fleksibilitet så arbeidet kan gå uten forsinkelser og ekstra kostnader.

Styret