Husordensregler

FOR SLEIVERUD BOLIGSAMEIE

Vedtatt på sameiermøte 13.03.96 med endringer av 11.03.03.

Sist endret på sameiermøte 22.04.08.

Sist endret på sameiermøte 11.04.12

Oppdatert punkt 5 til å samsvare med norsk lov om helligdagsfred 10.06.2019.

«Husorden» har til hensikt å skape gode forhold innen sameiet. Foruten plikter og ordensregler som er nødvendig, vil vi med «Husorden» sikre beboere trivsel og hygge. Vi vil oppnå dette ved at «Husorden» blir fulgt og alle opptrer med hensyn og forståelse overfor hverandre.

«Husorden» er et supplement til boligsameiets vedtekter. Meldinger fra styret til beboerne ved rundskriv eller oppslag som supplerer de gjeldende bestemmelser, gjelder på samme måte som «Husorden» – bestemmelsene.

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

 1. Hvert husnummer velger en kontaktperson som styret kan kommunisere med. Kontaktpersonen utpekes for ett år av gangen og fungerer som «tillitsvalgt» for oppgangen.
 2. Trappeoppganger er ikke oppbevaringsplass. Sykler, sparkstøtting, ski, sklibrett etc. settes i sportsbod.
 3. Husholdningsavfall pakkes forsvarlig inn og legges i søppelsekker. Alt annet avfall, glass lysstoffrør, møbler, bygningsrester, kartonger o.l. må beboerne selv besørge fjernet. Papp og papir skal legges i papircontainer.
 4. Ytterdøren og garasje skal være låst hele døgnet.
 5. For å sikre trivsel og hygge, bør støynivået generelt holdes på et for naboene akseptabelt nivå. Bruk av musikkanlegg og støyende instrumenter må ikke skje i tidsrommet kl. 23.00 til kl. 07.00, og på en slik måte at naboene ikke forstyrres. Ved helt spesielle anledninger, eksempelvis i forbindelse med selskapelighet i leiligheten utover kl. 23.00, bør innehaverne av tilstøtende leiligheter varsles på forhånd. Boring og hamring og annet støyende arbeid, skal kun forekomme mellom kl. 08.00 og kl. 20.00 på hverdager inkl. lørdag og mellom kl. 12.00 og 18.00 på søndager. På helligdag fra kl 00.00 til kl 24.00 samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal det være helligdagsfred . Det anbefales å informere tilstøtende leiligheter ved særlig støyende arbeid selv innenfor tillatte tidspunkter.
 6. Lufting av sengetøy, tepper etc. og tørking av tøy på balkonger og terrasser må foregå på en slik måte at det ikke virker sjenerende for naboene.
 7. Vasking av trappeoppgang organiseres slik:
  A) Ved dugnad:
  Beboerne i hver enkelt etasje vasker sin etasje og trapp ned til neste, hver sin uke.  1.etasje tar inngangspartiet. Trapp ned til kjeller og kjellergulv, vinduer og dør i inngangsparti, fordeles med en uke til hver av beboerne i oppgangen. Tilsyn med søppelrom fordeles på samme måte.
  Kontaktperson setter opp liste.B) Ved bruk av renholdsselskap:
  Renholdsselskap vasker oppgang fra u.etg. til 4.etg ukentlig, fortrinnsvis fredager. Hvis det blir ekstra skittent mellom den ukentlige vaskingen, påligger det beboerne i oppgangen å holde rent etter samme turnus som under A)
  – Ved ekstraordinære aktiviteter hos beboere, som for eksempel flytteaktiviteter eller tilsvarende, påligger det den enkelte beboer å gjøre rent etter seg i oppgangen.
  Tilsyn med søppelrom fordeles som under A). Dvs at beboerne må holde rent og skifte søppelsekker en uke hver, i praksis hver ellevte uke.
  – Kontaktperson setter opp liste.
  Det tilligger Styret etter behov å innhente tilbud og velge renholdsselskap.
 8. Parkering er forbudt på veier foran husene.
  Parkering utenfor anviste plasser i garasje er også forbudt.
  Beboerne har plikt til å informere besøkende om å bruke gjesteparkeringsplass. Uregistrerte biler, campingvogner, varetilhengere og kjøretøyer som opptar mer enn en parkeringsplass og biler som ikke brukes jevnlig, tillates ikke hensatt parkert på gjesteparkeringsplass, og kan taues bort uten varsel for eiers regning og risiko.
  Kjøring på veiene foran husene er forbudt. Unntak fra denne regel er nødvendig varetransport, syketransport og: transport av funksjonshemmede.
  Hvis man bestiller drosje, ber man drosjen vente ved innkjøring forbudt skilt.
 9. Bruk de opparbeidede adkomstveier til husene og unngå at det blir laget snarveier utenom disse.
  Plener bør skånes den første tiden etter snøsmelting.Felling og beskjæring av trær må bare finne sted etter at styret i boligsameiet har samtykket på forhånd.
 10. Styret organiserer dugnad etter behov.
 11. Husdyrhold
  Hold av husdyr er tillatt i boligsameiet, dog slik at huseierne forplikter seg til å følge regler for hundehold, utarbeidet av Norsk Hundeeierforbund.Følgende husdyrsregler gjelder:
  Husdyrhold må ikke være til sjenanse for andre beboere.
  Ved lufting skal husdyr føres til egnet sted og ekskrementer skal fjernes.
  Hunder skal alltid ledsages av fører og føres i bånd.
  Husdyr må ikke være alene i leiligheten hvis de bjeffer eller på annen måte er til sjenanse for andre.
  Ved gjentatte brudd på disse regler, kan styret vurdere/kreve husdyret fjernet.
 12. Klager i forbindelse med brudd på husordensreglene sendes skriftlig til styret.
 13. Grilling i Sameiet
  Det er kun tillatt med elektrisk- eller gass grill på området til Sleiverud Boligsameie. Dvs. at det ikke er tillatt å bruke noen form for åpen ild til grilling som bål, kule-grill med grillkull, engangsgriller og lignende.
 14. Endring av reglene
  Det er bare sameiermøtet som kan vedta endring av husordensreglene. Dette må skje ved 2/3 flertall. Nye regler blir i så fall sendt alle beboere.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s