Nyttig informasjon

Alarm:
Alarmsystemer i hver enkelt leilighet må ordnes av beboer

Avfallshåndtering:

Alle leiligheter skal ha en spesiell beholder for matavfall og i søppelbodene er det bli plassert en 260 liter container for dette avfallet.  Her står det altså 2 restavfall-containere og en matavfall-container.

DET ER KUN GRØNNE POSER SOM SKAL KASTES I MATAFALLSBEHOLDEREN!

Alle har fått utdelt grønne søplekasser til matavfall. Dere velger selv om dere vil benytte disse eller et annet system.  Poser bestilles av styret ved jevne mellomrom. Send oss gjerne en mail i god tid før det begynner å bli tomt. Dere kan også henge en tom grønn pose på matavfallsdunken i søplerommet.

Vi har også fått egen ute-container for plastavfall som er plassert i enden av øvre parkeringsplass for ikke å beslaglegge dyrebare parkeringsplasser.

Denne er ment for:
– Plastposer
– Påleggsemballasje
– Plastflasker
– Plastkanner
– Plastbeger (NB! Isopor må brytes, pakkes og kastes i restavfall)

. Glass/metall kan leveres i egne kontainere ved Bærums Verk Skole.

Brannsikkerhet:
Annet hvert år gjennomføres branninspeksjon i hver leilighet av Norsk Brannvernforening.   Alle husstander plikter å ha godkjente røykvarslere i sin bolig.

Dugnader:
Disse gjennomføres vår og høst. Deltar du ikke vil du bli fakturert med kr. 350,-. Alle beboere har et ansvar for å delta på felles dugnader.

El-bil
ETABLERING AV STRØMUTTAK FOR EL-BIL
Beboer som ønsker å installere strømuttak for El-bil på sin garasjeplass i sameie må søke skiftlig til styret om dette.  Styret vil normalt imøtekomme en slik søknad med følgende retningslinjer:

  • Beboer dekker selv de påløpne kostnader for installasjonen som skal gjøres av godkjent installatør.
  • Det skal monteres eget telleverk for KWH- forbruk som vil danne grunnlag for fakturering fra sameiet 2 ggr. pr. år.


Forretningsfører:

OBOS
Leif Tronstads plass 6, 1337 Sandvika
epost: oef@obos.no

Forsikringer:
Skaden må meldes på tlf 02333 eller mail, forsikring@obos.no, som melder skaden til forsikringsselskapet, som bestiller, om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnaden knyttet til skade blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar.  Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

Framleie:
Se sameiets Vedtekter

Garasjeportåpner:
Bestilles for egen kostnad hos
Anderson Elektro AS
Skuiveien 41
1339 VØYENENGA BÆRUM

Telefon: 67 13 35 00
post@anderson-elektro.no

Generalforsamling:
Se Vedtekter

Grilling:
Kun tillatt med gass- eller elektrisk grill. Ikke kullgrill.

HMS:
Administreres av styret

KabelTV/internett:
Avtale med Canal Digital og inngår i felleskostnadene.

Kjøkkenvifter:
Styret får en god del henvendelser om kjøkkenventilator.  Vårt beste tips er å ta kontakt med Bærum Blikk og Ventilasjon. De har levert de fleste avtrekksvifter til sameiet og vet hvilket system vi har.

Kjøp/salg:
Se Vedtekter.

Kjøring i området: Det er ikke tillatt å kjøre og parkere på sameiets fellesarealer. Kun nødvendig og livsviktig transport. Fartsgrense 30 km/t.

Løsøre/fellesområde:
Det er strengt forbudt å oppbevare eiendeler og søppel i sameiets fellesareal.  Egen bod benyttes til eiendeler.  Unntaket er barnevogner i bruk. Disse kan plasseres i 1. etasje i oppgangen under trappen så lenge det påses at de ikke er til hinder for fremkommelighet. Annet blir fjernet av vaktmester.

Markiser:
Bør benytte farger som matcher fargen på blokken.
Sameiet har ingen felles leverandør på dette.

Nøkler:
Beboerne sender en mail til oef@obos.no med antall nøkler du ønsker å bestille. Du må også skrive ned nummeret som står på nøkkelen, slik at vi får bestilt korrekt nøkkel.

Husk at det er bare seksjonseiere som kan bestille nøkler, dersom leietagere trenger flere nøkler eller nye, så må de gå til utleier og be de bestille nye.

Oppgangskontakt
En fra hver oppgang skal være styrets oppgangskontakt.  Oppgangskontakten skal følge opp at ting fungerer, sørge for å ønske nye naboer velkommen og at disse får den informasjonen de trenger.

Oppussing:
Tillatt dersom det ikke berører kritiske konstruksjoner eller utseende på bygningen.

Parkering:
Garasjeplass skal alltid benyttes for å frigjøre utendørs parkeringsplasser.

Postkasseskilt:
Bestilles kostnadsfritt hos Posten Norge.

Postkassenøkler
Bestilles hos Posten. Der skal du også varsler feil på låsen.

Ringeklokkeskilt/navn på ringeklokka:
Bestilles hos styret

Sykkelparkering:
I egne sykkelboder. Ikke tillatt hensatt i innganger.

Vaktmester:
Asker og Bærum Vaktmesterkompani.  Bestilles gjennom styret.