Sommerbrev fra styret

GlitredammenFørst en litt forsinket takk for god innsats på vårdugnaden hvor de aller fleste bidro til at sameiet nå fremstår rydding og tiltalende.

Det har vært foretatt en befaring med tanke på fjerning av større trær og kratt som vokser kraftig for tiden. Selve arbeidet vil finne sted på ettersommeren.

Etter oppmerking av parkeringsområdene ute ser det ut til at disse nå kan utnyttes bedre enn før. Men (!!!) det er fortsatt mange som dessverre ikke benytter sin egen parkeringsplass i garasjen, med den følge at det enkelte ganger blir mangel på plasser ute.

Les mer Sommerbrev fra styret

PARKERING

Vi har fått en del frustrerte henvendelser over at beboere parkerer på gjesteparkeringsplassene og ikke i garasjen når det er fint vær.  Vi har få plasser tilgjengelig og det er stadig vekk fullt. Vi ber alle respektere at disse plassene er forbeholdt besøkende. Vi vet at mange har flere biler, og vi oppfordrer de som har tomme plasser i garasjen til å leie ut disse til andre beboere (de skal ikke benyttes som lagringsplass !).

SKADEDYRKONTROLL

mus

Selv om mange synes at mus er noen søte små dyr, er de ikke velkommen hos oss i Sleiverud Boligsameie da de kan utgjøre stor skade. Det er observert mus enkelte steder, og vi har inngått et samarbeid med Pelias Norsk Skadedyrkontroll som setter opp nødvendige feller for å følge opp evt. forekomster av mus. Fellene er ikke truende for andre dyr.

BRANNTILSYN NORSK BRANNVERN

brann
I forbindelse med at boligsammenslutningen har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss følgende dager mellom klokken 17:00 og 21:00.
Onsdag 20. April.  Sleiverudåsen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20 og 22.
Onsdag 27. April.  Sleiverudåsen 24, 26 og 28.
Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake
Mandag 2. Mai kl. 17:00 og 21:00.
Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter. Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no eller på
tlf. 32 27 35 28 (mellom 09:00- 15:00).  NB alle kontrollører skal legitimere seg.