TID FOR DUGNAD!

dUGNAD
DUGNAD NEDRE nr. 2-4-6-8-10-12-14:
Onsdag 27.april kl. 1800

DUGNAD ØVRE NR. 20-22-24-26-28
Torsdag 28.april kl. 1800

  • Oppgangskontaktene koordinerer arbeid og ansvar.
  • Det er viktig at arbeidet blir likelig fordelt på alle. Husk at når du er ferdig utenfor din oppgang, så er det flere fellesarealer som skal ryddes.  Nedgang til garasjer, parkeringsplass osv.
  • Den enkelte beboer har eget ansvar for å melde fra til Oppgangskontakt eller styrerepresentant slik at de blir registrert

VI SETTER UT CONTAINERE TIL HAGEAVFALL.
VI MINNER OM AT DISSE CONTAINERNE IKKE SKAL BENYTTES TIL PRIVAT AVFALL. EGNE RUSKEN CONTAINERE BLIR SATT OPP.

Vi håper på god oppslutning også denne gang.  Hvis du ikke kan delta den dagen som er angitt for din oppgang, kan du bytte dag.  

CANAL DIGITAL

Sameiet har avtale med Canal Digital som nå er reforhandlet.
Alle skal nå ha fått installert følgende:
Grunnpakke med KOMPLETT 5 og T-WE Box. Kr.209.- inkl mva pr.mnd/boenhet.
Ta kontakt med Canal Digital dersom noe ikke virker som det skal.

Hilsen styret

 

Når nettene blir lange …

Denne hyggelige julevisa fikk litt ekstra betydning dette året da vi i november for første gang i sameiets historie opplevde å få uønsket besøk av mus i en av bodgangene. Men takket være rask og god innsats fra oppgangskontakt og andre beboere ser det ut til at vi har fått avsluttet dette julebesøket! Årsaken ligger nok i lagrede matprodukter/upakkede klær m.m. i noen boder som selvfølgelig ikke er lurt. Håper vi slipper å tømme alle bodene for rengjøring. Vi vil følge nøye med og fortsatt ha feller på strategiske plasser!

——«——

Utskifting av punkterte vinduer og ødelagte balkongdører i 4. etg. tok noe lengre tid en forventet da det ikke lenger finnes standard utførelse, så alt må spesialproduseres. Oppstart jan/feb.

——-«——

Container for brukte juletrær (kun det) vil komme ca. 7. januar så vi slipper å ha gamle trær liggende på sleng rundt omkring.

——-«——-

Ellers vil fasaderenoveringen fortsette til våren og gjerde rundt nedre parkeringsplass vil bli revet og erstattet med en enklere og penere løsning. Også andre prosjekter vil bli igangsatt.

——-«——-

Så er endelig vår nye hjemmeside klar og vil bli komplettert etterhvert. Nettsiden er tilgjengelig sleiverud.com og vil snart bli tilgjengelig på sleiverud.no.
Del den gjerne med andre for å spre litt reklame og kanskje bedre leilighetspriser!

Styret vil takke for et fint år og ønske alle en fortsatt god jul og et godt nytt år i vårt koselige sameie.

 

For styret

Bjørnar