hvem er vi

Leder Gunnar Moen, Sleiverudåsen 26

Nestleder Kolbjørn Gullvikmo,  Sleiverudåsen 24

Sekretær Sissel Olsen, Sleiverudåsen 26

Styremedlem Steinar Halvorsen, Sleiverudåsen 4

Styremedlem Øyvind Dagsleth, Sleiverudåsen 2